Επεξηγήσεις Μαθημάτων

Επεξηγήσεις Μαθημάτων 2016 - 2017

 
1469758317_building-maintenance1
 
Καθηγητής: Γιαννιός Μάνθος
 
Το μάθημα αφορά την αναγνώριση βλαβών που προκύπτουν στο σπίτι μας, την προέλευσή τους και την αντιμετώπισή τους (υλικά και τεχνοτροπίες που απαιτούνται και τρόπος εφαρμογής τους).
 
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι συνάνθρωποί μας μεθόδους αντιμετώπισης μικροπροβλημάτων τεχνικής φύσεως, ώστε να μειωθούν τα οικονομικά βάρη που προκύπτουν από τέτοιες εργασίες και να μπορούν να σταθούν αλληλέγγυοι προς άλλους συνανθρώπους τους σε ανάλογες περιπτώσεις.

Επεξηγήσεις Μαθημάτων 2015 - 2016

Καθηγητής:Πάνος Πανδής

 

Εργαλεία: 
 Γλώσσα προγραμματισμού Processing (ελεύθερα διαθέσιμη/ανοικτό λογισμικό – https://processing.org)
 
Προϋποθέσεις: 
 Θα ήταν ιδανικό όσοι ενδιαφερθούν να έχουν μία βασική γνώση αγγλικών καθώς και χρήσης υπολογιστή.
 
Στόχος του μαθήματος: 
 Η εισαγωγή των μαθητών στον προγραμματιστικό τρόπο σκέψης και η εκμάθηση βασικών προγραμματιστικών δομών με απώτερο σκοπό την δημιουργία διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών.
 
Σε ποιους απευθύνεται: 
 Το μάθημα αφορά πρωτίστως οποιονδήποτε θα ήθελε να  αποκτήσει βασικές γνώσεις προγραμματισμού.  Ακόμα περισσότερο όμως απευθύνεται σε άτομα τα οποία θα ήθελαν να αξιοποιήσουν τον προγραμματισμό καλλιτεχνικά.
 
Παραδείγματα: